Termin realizacji:
Luty , 2023

Kategoria:
Instalacja przemysłowa

Nasz produkt dedykowany jest następującym branżom gospodarki:
➔ Przemysł (w tym przemysł meblowy, drzewny i chemiczny)
➔ Transport (w tym transport publiczny)
➔ Energetyka (w tym ciepłownictwo)
Wszystkie te branże zainteresowane są kupnem bezemisyjnego
surowca/paliwa jakim jest wodór.

Wśród znanych metod pozyskiwania wodoru takich jak elektroliza czy reforming parowy gazu nasz sposób wyróżnia się:

  • Atrakcyjną cena produkcji
  • Kompleksowością rozwiązania
  • Dostępnością surowca i równoległym zagospodarowaniem hałd odpadów komunalnych i przemysłowych na wysypiskach
  • Rozproszeniem produkcji i co za tym idzie zmniejszeniem kosztów transportu