Zrealizowano:
June 21, 2022

Kategoria:
Prototyp

Naukowcy Politechniki Gdańskiej od kilku lat prowadzą badania procesu pirolizy RDFu w celu opracowania przemysłowej metody przetwarzania niesortowalnych odpadów na użyteczne produkty. W efekcie tych badań została opracowana i opatentowana technologia o nazwie „Reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych, oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla”.

Technologia wyróżnia się oczyszczaniem powstałego gazu pirolitycznego bezpośrednio wewnątrz reaktora. Na wejściu reaktora podawany jest w sposób ciągły RDF ( i w ten sam sposób na wyjściu odbierany jest wysokokaloryczny gaz, z którego można odseparować wodór oraz karbonizat. Układ pirolizera jest w pełni zautomatyzowany.

Reaktor W2H2

Na bazie wyników badań laboratoryjnych zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy
prototyp reaktora o wydajności 5 kg RDF na godzinę, na którym wykonaliśmy wiele badań całego procesu dokumentując m. in. temperatury i ciśnienia oraz skład syngazu uzyskanego w różnych warunkach procesu pirolizy.

Badania potwierdziły, że z reaktora w wyniku pirolizy RDFu o kaloryczności 20 MJ/kg otrzymujemy czysty syngaz w składzie H2 (ok. 50%), CO(ok. 30%), CH4 (ok 15%) i CO2 (ok 5%).

Na podstawie badań pola temperatur, ciśnień i sposobów przemieszczania RDF w prototypie reaktora o wydajności 5 kg/h oraz dzięki badaniom specjalnie opracowanego modelu numerycznego wiemy,  jak przeskalować obecny reaktor do urządzenia przemysłowego o wydajności przetwarzania minimum 150-200 kg/h.