Prototyp Reaktora W2H2

Zrealizowano: June 21, 2022 Kategoria: Prototyp Naukowcy Politechniki Gdańskiej od kilku lat prowadzą badania procesu pirolizy RDFu w celu opracowania przemysłowej metody przetwarzania niesortowalnych odpadów na użyteczne produkty. W efekcie tych badań została opracowana i opatentowana technologia o nazwie „Reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych, oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego [...]
Read more